Teraz u nas ceny są niższe niż u konkurencji!

Informacje do dokonania opłaty z tytułu pożyczki

Tutaj znajdziesz niezbędne informacje dla dokonania opłaty z tytułu pożyczki za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. Jeśli nie korzystasz z systemu bankowości elektronicznej lub nie masz chwilowo możliwości skorzystania z niego, poniżej znajdziesz informacje na temat innych metod płatności.

Banki oferujące usługi bankowości elektronicznej:
www.bzwbk.pl Santander
30 1090 1043 0000 0001 3017 4117
www.mbank.pl mBank
78 1140 1010 0000 4637 5500 1001
www.pkobp.pl PKO Bank Polski
71 1020 1097 0000 7702 0273 3285
Wybierz kwotę i okres pożyczki
0.00
0.00
0.00
0.00
Kontakt
  • E-mail: info@credit.pl
  • Godziny pracy:
    Pon.-pt.: 08.00 – 16.00
     
    Rozpatrywanie wniosków:
    24 h na dobę, 7 dni w tygodniu
Aktualności Credit.pl

Nordecum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-131) przy ul. Grzybowska 4/13, e-mail:info@credit.pl. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000552638, NIP: 5252614997, REGON: 361270895. Kapitał zakładowy w wysokości 1 000 000 zł. Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Ustawie o kredycie konsumenckim oraz w Kodeksie Cywilnym.

Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki 1000 zł na 30 dni: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) - 518,11%, oprocentowanie stałe w skali roku - 7,99%; prowizja – 154,93 zł; odsetki – 6,57 zł; całkowity koszt pożyczki - 161,50 zł; całkowita kwota do spłaty - 1 161,50 zł. Stan na 09.04.2020 r

W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych) oraz podjęcia działań mających na celu zwrot Pożyczki przez Pożyczkobiorcę. W szczególności Nordecum Sp. z o.o. wezwie Pożyczkobiorcę do zapłaty zaległych kwot poprzez kontakt w formie telefonów, elektronicznych wiadomości tekstowych SMS oraz elektronicznych wiadomość mailowych. Przypomnienia te obciążane są opłatami zgodnie z Ramową Umową Pożyczki. Kosztami dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca.

W przypadku braku spłaty pożyczki bądź opóźnienia w spłacie Pożyczkodawca może przekazywać dane Pożyczkobiorcy o zobowiązaniach do Biur Informacji Gospodarczej.