Teraz u nas ceny są niższe niż u konkurencji!

Informacje do dokonania opłaty z tytułu pożyczki

Tutaj znajdziesz niezbędne informacje dla dokonania opłaty z tytułu pożyczki za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. Jeśli nie korzystasz z systemu bankowości elektronicznej lub nie masz chwilowo możliwości skorzystania z niego, poniżej znajdziesz informacje na temat innych metod płatności.

Banki oferujące usługi bankowości elektronicznej:
www.bzwbk.pl Santander
30 1090 1043 0000 0001 3017 4117
www.pekao.com.pl Bank Pekao S.A.
38 1240 6218 1111 0010 6218 2439
www.mbank.pl mBank
78 1140 1010 0000 4637 5500 1001
www.aliorbank.pl Alior Bank
91 2490 0005 0000 4520 1957 8510
www.bankmillennium.pl          Bank Millennium
79 1160 2202 0000 0002 8636 4528
www.pkobp.pl PKO Bank Polski
71 1020 1097 0000 7702 0273 3285
Wybierz kwotę i okres pożyczki
0.00
0.00
0.00
0.00
Kontakt
Aktualności Credit.pl

Nordecum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-131) przy ul. Grzybowska 4/13, e-mail:info@credit.pl. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000552638, NIP: 5252614997, REGON: 361270895. Kapitał zakładowy w wysokości 1 000 000 zł. Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Ustawie o kredycie konsumenckim oraz w Kodeksie Cywilnym.

Reprezentatywny przykład dla pożyczki 2500 zł na 30 dni: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) - 319,14%, oprocentowanie stałe w skali roku - 9.73 %; prowizja – 292,50 zł; odsetki – 20 zł; całkowity koszt pożyczki - 312,50 zł; całkowita kwota do spłaty - 2 812,50 zł. Stan na 26.02.2019 r.

W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych) oraz podjęcia działań mających na celu zwrot Pożyczki przez Pożyczkobiorcę. W szczególności Nordecum Sp. z o.o. wezwie Pożyczkobiorcę do zapłaty zaległych kwot poprzez kontakt w formie telefonów, elektronicznych wiadomości tekstowych SMS oraz elektronicznych wiadomość mailowych. Przypomnienia te obciążane są opłatami zgodnie z Ramową Umową Pożyczki. Kosztami dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca.

W przypadku braku spłaty pożyczki bądź opóźnienia w spłacie Pożyczkodawca może przekazywać dane Pożyczkobiorcy o zobowiązaniach do Biur Informacji Gospodarczej.

Chat z konsultantem