Credit.pl proponuje
pierwszą pożyczkę
zupełnie za darmo

Informacje dotyczące wykorzystywania plików cookies

Plik cookies to niewielki dokument tekstowy posiadający unikatowy numer identyfikacyjny, który jest przesyłany ze strony internetowej na twardy dysk komputera osoby odwiedzającej daną witrynę internetową, aby administrator witryny mógł odróżnić komputer odwiedzającego i widzieć jego aktywność w Internecie.

Z plików cookies zamierza korzystać firma Nordecum Sp. z o.o., numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa 525-261-49-97, z siedzibą w Warszawie 00-131 przy ul. Grzybowska 4/13.
Pliki cookies są wykorzystywane do analizy statystycznej, zarządzania oraz optymalizacji strony internetowej.

Dane otrzymane dzięki plikom cookies są przetwarzane z zachowaniem przedstawionych poniżej warunków i wymogów ustawy Republiki Litewskiej o ochronie prawnej danych osobowych oraz innych aktów prawnych Republiki Litewskiej regulujących wykorzystanie plików cookies i podobnych środków.

Za pomocą plików cookies zbierane są informacje i dane podczas korzystania ze stron: www.credit.pl

Podczas korzystania z naszej strony internetowej Twoje dane mogą być gromadzone i przetwarzane za pomocą plików cookies w następujący sposób:
podczas odwiedzania strony internetowej (np. dane umożliwiające określenie lokalizacji, informacje dotyczące strumieni danych i wszelkie inne informacje dotyczące komunikacji); przy wypełnianiu formularzy, ankiet lub druków znajdujących się na stronie.

Wykorzystywanie plików cookies

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy trwałe pliki cookies oraz pliki cookies dla sesji. Trwałe pliki cookies są usuwane po upływie określonego czasu od odwiedzin na stronie internetowej. Pliki cookies dla sesji są usuwane po zamknięciu okna przeglądarki.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies, Twoja przeglądarka zezwoli na wykorzystywanie dokumentów tekstowych typu cookies podczas odwiedzin na naszej stronie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki i usunąć pliki cookies, które zostały zapisane na twardym dysku Twojego komputera. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookies, umożliwiając przy tym odmowę ich akceptacji przez użytkownika lub powiadomienie użytkownika o wykorzystywaniu plików cookies. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych: www.allaboutcookies.org lub www.aboutcookies.org.

Pliki cookies wykorzystywane na naszej stronie internetowej:

SessionID

Umożliwiają autoryzację użytkownika na odwiedzanej stronie oraz zapisują ustawienia autoryzowanej strony i wybrane dane. Bez pliku cookie nowa strona nie będzie mogła rozpoznać na wcześniejszych witrynach autoryzowanego użytkownika odwiedzającego stronę.

Asr, Req_id

Informacje otrzymywane za pomocą plików cookies pozwalają określić, czy odwiedzający wszedł na stronę przez stronę przejściową. Jeśli tak, pliki cookies zidentyfikują pośrednika. Informacje otrzymane za pomocą takich plików cookies nie są związane z danymi osobowymi i nie są przekazywane osobom trzecim.

calculator

Zapisują one dane otrzymane za pomocą elementu wspomagającego („Kalkulator”)

Google Analytics

Są to analityczne pliki cookies, które akceptuje wyszukiwarka Google, za pomocą których możemy dowiedzieć się, jak wygląda strumień odwiedzających naszą stronę. Służą one do gromadzenia informacji dotyczących odwiedzin na stronie oraz liczby odwiedzających. Informacje te są niezbędne do zapewnienia większej funkcjonalności strony. Informacje zebrane za pomocą plików cookies są dostępne w wyszukiwarce Google.

Szczegółowe informacje na temat plików cookies oraz celów ich wykorzystywania można znaleźć pod tym adresem https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage

Przetwarzanie danych z wykorzystaniem plików cookies nie umożliwia ustalenia tożsamości użytkownika ani w sposób bezpośredni, ani pośredni. Za pomocą plików cookies możemy gromadzić informacje ogólne, które wykorzystuje się do określenia czasu, który odwiedzający spędzili na stronie, analizy nawyków odwiedzających w zakresie przeglądania strony oraz do podejmowania decyzji przy wprowadzeniu ulepszeń na stronie, starając się w ten sposób jeszcze lepiej zaspokajać potrzeby odwiedzających. W przypadku akceptacji plików cookies są one automatycznie przesyłane na Twój komputer. Pliki cookies są przechowywane na twardym dysku wraz z przekazywanymi informacjami. Dane otrzymane za pomocą plików cookies pomagają usprawnić pracę strony i polepszyć jakość oferowanych usług.

Zebrane informacje nie zawierają jakichkolwiek danych umożliwiających identyfikację tożsamości. Dane statystyczne dotyczące odwiedzin na naszej stronie są przez nas gromadzone, aby zapewnić bezpieczeństwo odwiedzającym oraz aby dowiedzieć się, w jaki sposób korzystają oni z naszej strony. Zebrane informacje mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie do celów analizy statystycznej, przy czym żadne szczegóły umożliwiające identyfikację Twojej tożsamości nie zostaną opublikowane/publicznie udostępnione.

Wybierz kwotę i okres pożyczki
0.00
0.00
0.00
0.00
Kontakt
 • Nr telefonu: 222 092 558
 • E-mail: info@credit.pl
 • Chat: Zadaj pytanie
 • Godziny pracy:
  Pon.-pt.: 08.00 – 20.00
  Sob.: 09.00 – 18.00
   
  Rozpatrywanie wniosków:

  24 h na dobę, 7 dni w tygodniu
Aktualności Credit.pl

Nordecum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-131) przy ul. Grzybowska 4/13, e-mail:info@credit.pl. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000552638, NIP: 5252614997, REGON: 361270895. Kapitał zakładowy w wysokości 500 000 zł. Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Ustawie o kredycie konsumenckim oraz w Kodeksie Cywilnym.

Reprezentatywny przykład dla pożyczki 2000 zł na 30 dni: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) - 1410.33 %, oprocentowanie stałe w skali roku - 9.73 %; prowizja – 484 zł; odsetki – 16 zł; całkowity koszt pożyczki - 500 zł; całkowita kwota do spłaty - 2 500.00 zł. Stan na 12.10.2017 r.

W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych) oraz podjęcia działań mających na celu zwrot Pożyczki przez Pożyczkobiorcę. W szczególności Nordecum Sp. z o.o. wezwie Pożyczkobiorcę do zapłaty zaległych kwot poprzez kontakt w formie telefonów, elektronicznych wiadomości tekstowych SMS oraz elektronicznych wiadomość mailowych. Przypomnienia te obciążane są opłatami zgodnie z Ramową Umową Pożyczki. Kosztami dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca.

W przypadku braku spłaty pożyczki bądź opóźnienia w spłacie Pożyczkodawca może przekazywać dane Pożyczkobiorcy o zobowiązaniach do Biur Informacji Gospodarczej.

Chat z konsultantem
Chat z konsultantem