Credit.pl proponuje
pierwszą pożyczkę
zupełnie bezpłatnie

Bonus - pieniądze

Zaproś znajomych i zarabiaj pieniądze! Za każdego zaproszonego znajomego, który weźmie pożyczkę w Credit.pl wypłacimy Tobie 15 zł.

Przejdź do swojego Profilu i wyślij zaproszenia!

Jak to działa?

"Zaproś znajomych!" to nie tylko świetna okazja pomocy bliskim Ci osobom w potrzebie, ale również możliwość zarobienia szybkich i łatwych pieniędzy.

Za każdego zaproszonego znajomego, który weźmie u nas pożyczkę wypłacimy Tobie 15 zł

Wystarczy, że za Twoim pośrednictwem weźmie pożyczkę pięcioro Twoich znajomych to wypłacimy Ci 75 zł!

Co musisz zrobić?

Wypełnij formularz w sekcji “Zaproś znajomych!”

  • Możesz zaprosić 10 znajomych na raz.

Aby wysłać zaproszenie:

  • Musisz być klientem Credit.pl i mieć spłaconą przynajmniej jedną pożyczkę.
  • Możesz mieć aktywną kolejną pożyczkę, która nie jest jeszcze spłacona jednak nie możesz zalegać z terminem jej spłaty.

Musisz pamiętać że:

  • Możesz wysłać maksymalnie 15 zaproszeń dziennie.
  • W przypadku kiedy Twój znajomy dostanie więcej niż jedno zaproszenie pieniądze dostanie klient, który zaprosił go pierwszy.
  • Zaproszenie wysłane do innego klienta Credit.pl będzie anulowane.
  • Możesz mieć pożyczkę, która nie jest jeszcze spłacona jednak nie możesz zalegać z terminem jej spłaty. Jednak kiedy Twój znajomy będzie się rejestrował a w tym monencie będziesz zalegał ze spłatą to pieniądze z tytułu jego rejestracji pieniądze nie będą Ci wypłacone.
Czytaj więcej
  • Zaproś znajomego
  • Znajomy weźmie pożyczkę od Credit.pl
  • Dostajesz 15 zł
Wybierz ilość i okres kredytu
0.00
0.00
0.00
0.00
Kontakt

Nordecum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-131) przy ul. Grzybowska 4/13, e-mail:info@credit.pl. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000552638, NIP: 5252614997, REGON: 361270895. Kapitał zakładowy w wysokości 500 000 zł. Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Ustawie o kredycie konsumenckim oraz w Kodeksie Cywilnym. Dla przykładowej pożyczki 600zł na 30 dni RRSO wynosi 1410,33% (stan na dzień 01.07.2015) Koszt pożyczki 150zł w tym prowizja 145zł, odsetki 5zł. Całkowita kwota do spłaty 750zł. Pożyczkobiorca ma możliwość przedłużenia okresu spłaty pożyczki przed terminem wymagalności. Przedłużenie następuje po uiszczeniu przez Pożyczkobiorcę odpowiedniej kwoty za przedłużenie uzależnionej od kwoty pożyczki i terminu przedłużenia zgodnie z Ramową Umową Pożyczki

W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych) oraz podjęcia działań mających na celu zwrot Pożyczki przez Pożyczkobiorcę. W szczególności Nordecum Sp. z o.o. wezwie Pożyczkobiorcę do zapłaty zaległych kwot poprzez kontakt w formie telefonów, elektronicznych wiadomości tekstowych SMS oraz elektronicznych wiadomość mailowych. Przypomnienia te obciążane są opłatami zgodnie z Ramową Umową Pożyczki. Kosztami dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca.

W przypadku braku spłaty pożyczki bądź opóźnienia w spłacie Pożyczkodawca może przekazywać dane Pożyczkobiorcy o zobowiązaniach do Biur Informacji Gospodarczej.

Chat z konsultantem
Chat z konsultantem