Teraz u nas ceny są niższe niż u konkurencji!

Bonus - pieniądze

Zaproś znajomych i zarabiaj pieniądze! Za każdego zaproszonego znajomego, który weźmie pożyczkę w Credit.pl wypłacimy Tobie 15 zł.

Przejdź do swojego Profilu i wyślij zaproszenia!

Jak to działa?

"Zaproś znajomych!" to nie tylko świetna okazja pomocy bliskim Ci osobom w potrzebie, ale również możliwość zarobienia szybkich i łatwych pieniędzy.

Za każdego zaproszonego znajomego, który weźmie u nas pożyczkę wypłacimy Tobie 15 zł

Wystarczy, że za Twoim pośrednictwem weźmie pożyczkę pięcioro Twoich znajomych to wypłacimy Ci 75 zł!

Co musisz zrobić?

Wypełnij formularz w sekcji “Zaproś znajomych!”

  • Możesz zaprosić 10 znajomych na raz.

Aby wysłać zaproszenie:

  • Musisz być klientem Credit.pl i mieć spłaconą przynajmniej jedną pożyczkę.
  • Możesz mieć aktywną kolejną pożyczkę, która nie jest jeszcze spłacona jednak nie możesz zalegać z terminem jej spłaty.

Musisz pamiętać że:

  • Możesz wysłać maksymalnie 15 zaproszeń dziennie.
  • W przypadku kiedy Twój znajomy dostanie więcej niż jedno zaproszenie pieniądze dostanie klient, który zaprosił go pierwszy.
  • Zaproszenie wysłane do innego klienta Credit.pl będzie anulowane.
  • Możesz mieć pożyczkę, która nie jest jeszcze spłacona jednak nie możesz zalegać z terminem jej spłaty. Jednak kiedy Twój znajomy będzie się rejestrował a w tym monencie będziesz zalegał ze spłatą to pieniądze z tytułu jego rejestracji pieniądze nie będą Ci wypłacone.
  • Zaproś znajomego
  • Znajomy weźmie pożyczkę od Credit.pl
  • Dostajesz 15 zł
Wybierz kwotę i okres pożyczki
0.00
0.00
0.00
0.00
Kontakt
Aktualności Credit.pl

Nordecum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-131) przy ul. Grzybowska 4/13, e-mail:info@credit.pl. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000552638, NIP: 5252614997, REGON: 361270895. Kapitał zakładowy w wysokości 500 000 zł. Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Ustawie o kredycie konsumenckim oraz w Kodeksie Cywilnym.

Reprezentatywny przykład dla pożyczki 2500 zł na 30 dni: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) - 218,87%, oprocentowanie stałe w skali roku - 9.73 %; prowizja – 230 zł; odsetki – 20 zł; całkowity koszt pożyczki - 250 zł; całkowita kwota do spłaty - 2 750 zł. Stan na 04.12.2018 r.

W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych) oraz podjęcia działań mających na celu zwrot Pożyczki przez Pożyczkobiorcę. W szczególności Nordecum Sp. z o.o. wezwie Pożyczkobiorcę do zapłaty zaległych kwot poprzez kontakt w formie telefonów, elektronicznych wiadomości tekstowych SMS oraz elektronicznych wiadomość mailowych. Przypomnienia te obciążane są opłatami zgodnie z Ramową Umową Pożyczki. Kosztami dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca.

W przypadku braku spłaty pożyczki bądź opóźnienia w spłacie Pożyczkodawca może przekazywać dane Pożyczkobiorcy o zobowiązaniach do Biur Informacji Gospodarczej.

Chat z konsultantem
Chat z konsultantem