Informacje o Smeo - Najlepsze firmy pożyczkowe

9 /10 644 opinie
Smeo
2000000zł
30 - 90 dni
MIN KWOTA:
50000
MAX KWOTA:
2000000
MIN OKRES:
-
MAX OKRES:
30 - 90 days
MAX RRSO:
-
PROWIZJA
-
OPROCENTOWANIE
-
RATA
-

Smeo faktoring - recenzje

Smeo to nowoczesna firma faktoringowa, która specjalizuje się w obsłudze mikro- i małych firm, w tym start-upów oraz branż związanych z wysokim ryzykiem. Smeo oferuje swoim klientom różnorodne rozwiązania finansowe, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Oprócz tego, firma zapewnia także dodatkowe korzyści i udogodnienia. Oto, co Smeo ma do zaoferowania:

 1. Warianty finansowania: Smeo oferuje trzy różne warianty finansowania, aby sprostać różnorodnym wymaganiom klientów. Bez względu na to, czy potrzebujesz szybkiego dostępu do gotówki, stabilnego finansowania lub elastycznych opcji, Smeo ma odpowiednie rozwiązanie.
 2. Indywidualne podejście: Smeo rozumie, że każde przedsiębiorstwo ma unikalne potrzeby i sytuację finansową. Dlatego firma oferuje spersonalizowane podejście, dostosowane do specyfiki działalności klienta.
 3. Profesjonalna obsługa: Zespół Smeo składa się z doświadczonych ekspertów, którzy zapewniają profesjonalną obsługę i doradztwo w zakresie finansowania. Klienci mogą liczyć na wsparcie na każdym etapie współpracy.
 4. Szybkość i elastyczność: Smeo rozumie, że czas jest cenny dla małych przedsiębiorstw. Dlatego firma zapewnia szybkie procesy decyzyjne oraz elastyczne podejście do finansowania, umożliwiając klientom skoncentrowanie się na rozwoju swojego biznesu.
 5. Dodatkowe korzyści: Oprócz głównych usług finansowych, Smeo oferuje również dodatkowe korzyści, takie jak dostęp do narzędzi zarządzania finansami, raportów i analiz, które pomagają klientom w podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych.

Smeo to partner, który wspiera małe przedsiębiorstwa w realizacji ich celów finansowych i rozwoju. Dzięki elastycznym rozwiązaniom i profesjonalnej obsłudze, Smeo umożliwia swoim klientom skupienie się na tym, co dla nich najważniejsze - rozwijaniu i rozwijaniu swojego biznesu.

Jak działa faktoring w Smeo?

Smeo oferuje klientom możliwość skorzystania z usługi faktoringu poprzez podpisanie umowy faktoringowej. W ramach tej umowy Smeo nabywa nieprzeterminowane faktury z odroczonym terminem płatności od klienta, a następnie wypłaca przedsiębiorcy do 100% wartości faktury, po potrąceniu kosztów prowizji. Dzięki temu, firma otrzymuje natychmiastowe środki po sprzedaży faktury i może swobodnie wykorzystać zaliczkę do różnych celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, takich jak wypłata pensji pracownikom, zakup towarów itp. Korzystanie z usługi faktoringu umożliwia firmie uniknięcie opóźnień w płatnościach i utrzymanie stabilności finansowej.

Różne podejścia do faktoringu

W Smeo istnieją różne podejścia do faktoringu, zależnie od preferencji i potrzeb klienta. Firma oferuje faktoring bez ryzyka niewypłacalności, co oznacza, że klient nie jest zobowiązany do przejmowania ryzyka związanego z niezapłaceniem faktur przez dłużnika. W przypadku opóźnień w spłacie faktur, klient musi jednak zwrócić faktorowi otrzymaną zaliczkę wraz z kosztami, a następnie samodzielnie dochodzić należności od nierzetelnego płatnika.

Dodatkowo, w Smeo finansowanie faktur opiera się na jawnej cesji wierzytelności. Oznacza to, że firma korzystająca z faktoringu musi wyrazić zgodę na przeniesienie swoich praw do wierzytelności i poinformować swoich kontrahentów o tym fakcie.

Warto zauważyć, że fakt, iż Smeo oferuje wyłącznie faktoring jawny, może być niekorzystny dla przedsiębiorców, którzy mają podpisane dwustronne umowy z innymi firmami, zawierające klauzule zakazujące cesji. W takim przypadku nie będą oni mogli skorzystać z finansowania faktur wystawionych na tych konkretnych płatników.

Indywidualne limity faktoringowe

Smeo oferuje przedsiębiorcom możliwość uzyskania indywidualnego limitu faktoringowego, który określa maksymalną kwotę finansowania, jaką mogą otrzymać. Limit ten jest podzielony na tzw. sublimity, czyli kwoty przypisane poszczególnym kontrahentom.

Wysokość limitu faktoringowego w Smeo zależy od sposobu zawarcia umowy oraz oceny zdolności kredytowej klienta. Nowi klienci, którzy podpisują umowę online, otrzymują początkowo niższy limit, natomiast przedsiębiorcy, którzy decydują się na podpisanie umowy faktoringowej za pośrednictwem kuriera (oraz "stali" klienci), mogą wnioskować o znacznie wyższe kwoty, od kilkuset tysięcy aż do 2 milionów.

Warto zaznaczyć, że Smeo nie pobiera opłat za przyznanie i odnowienie limitu, a także nie narzuca ograniczeń kwotowych na pojedynczego kontrahenta. Jedynym wyjątkiem jest program "Plan Smart", w którym występuje jednorazowa opłata za przyznanie limitu.

Przyznanie limitu faktoringowego przez Smeo ma charakter odnawialny. Po spłacie faktury przez kontrahenta, przedsiębiorca może ubiegać się o kolejną zaliczkę.

Warunki finansowania faktur

W celu skorzystania z finansowania faktur w Smeo istnieją określone wymagania dotyczące zgłaszanych faktur. Faktor nie akceptuje faktur przeterminowanych ani faktur, które wymagają płatności gotówkowej (jedyną dopuszczalną formą płatności jest przelew bankowy). Dodatkowo, firma faktoringowa wymaga od swoich klientów umieszczania numeru rachunku Smeo na fakturach, które są objęte finansowaniem, zamiast dotychczasowego numeru konta firmowego. Należy pamiętać, że niedopełnienie tego wymogu może skutkować obniżeniem kwoty wypłaconej zaliczki.

Warto zaznaczyć, że faktury, które mogą być zgłoszone do finansowania, mogą być wystawione zarówno w złotych, jak i w euro.

Trzy różnorodne opcje usług

W Smeo dostępne są trzy różne opcje usług, z nieznacznymi różnicami pod względem parametrów. Pierwszą z nich jest Pakiet Jednorazowej Faktury, skierowany głównie do mikrofirm, które mają potrzebę sfinansowania pojedynczych płatności i otrzymania środków na koncie w ekspresowym tempie. Jest to również rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcą przetestować usługę, nie ponosząc jednocześnie wysokich kosztów. Faktor deklaruje, że w tej opcji przyznanie finansowania zajmuje zaledwie 7 sekund, a przekazanie zaliczki – 5 minut.

Kolejnym pakietem jest Faktoring Online - usługa opracowana specjalnie dla przedsiębiorców, którzy mają stałe grono klientów i planują regularnie korzystać z faktoringu.

Ostatnią opcją jest Plan Smart – dedykowany firmom, które wystawiają duże ilości faktur i są zainteresowane wysokim limitem. Jest to również najbardziej ekonomiczna forma finansowania w Smeo – po wniesieniu jednorazowej opłaty za limit, klient płaci niższą dzienną prowizję przez cały rok.

Platforma Obsługi Klienta

Klienci Smeo mają możliwość łatwego zarządzania fakturami i monitorowania statusu płatności za pośrednictwem platformy obsługi klienta, Smeo24. Po uzyskaniu dostępu do dedykowanego Panelu Klienta, mogą również skorzystać z funkcji "miękkiej windykacji" oraz dostosować limit faktoringowy do swoich potrzeb. Wszystkie te funkcje są udostępniane bezpłatnie, co pozwala klientom cieszyć się pełnym zakresem usług bez dodatkowych kosztów.

Wspomaganie odzyskiwania należności

Faktoringowa firma wspomaga swoich klientów w sytuacji, gdy ich kontrahent nie dokonuje terminowych płatności. W takim przypadku przedsiębiorcy otrzymują dodatkowy okres finansowania, podczas którego mogą samodzielnie dochodzić swoich należności za pomocą aplikacji Smeo24.pl. Mogą wysyłać przypomnienia o płatnościach czy linki do opłacenia faktury. Jeśli dłużnik nadal nie ureguluje swojego zadłużenia, firma faktoringowa Smeo może podjąć własne działania windykacyjne, a koszty tych działań ponosi dłużnik. Dopiero gdy oba te rozwiązania nie przynoszą rezultatów, faktorant musi zwrócić faktoringowej firmie otrzymaną zaliczkę.

Proces rozpatrywania wniosków

Smeo przeprowadza weryfikację swoich klientów w pełni zautomatyzowanym i online sposobem, co pozwala na udzielenie decyzji faktoringowej w ciągu maksymalnie 5 minut. W przypadku firm ubiegających się o bardzo wysokie limity, może zostać wymagane dostarczenie dodatkowych dokumentów umożliwiających ocenę ich sytuacji finansowej.

Procedura wypłaty środków

Warto zaznaczyć, że chociaż decyzja o przyznaniu limitu faktoringowego klientom Smeo może zająć zaledwie kilka minut, nie oznacza to natychmiastowej wypłaty środków. Przelew zaliczki następuje po zweryfikowaniu ważności faktury i sprawdzeniu podstawowych informacji o kontrahencie, co może zająć pewien czas.

Smeo wymaga, aby firma kontrahenta była zarejestrowana w Polsce i działała od co najmniej 6 lub 12 miesięcy. Ponadto kontrahent musi być wiarygodny i mieć stabilną sytuację finansową. Musi również potwierdzić, poprzez e-mail lub telefonicznie, że nie ma żadnych zastrzeżeń dotyczących cesji wierzytelności oraz potwierdzić poprawność danych na fakturze. Według informacji zamieszczonych na stronie faktora, środki są przelewane w ciągu 5 minut od potwierdzenia transakcji z kontrahentem.

Dostęp do finansowania w Smeo

W ramach oferty Smeo możliwość skorzystania z finansowania mają przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, firmy funkcjonujące jako spółki jawne oraz właściciele spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Dodatkowo, Smeo oferuje również finansowanie dla startupów, począwszy od pierwszej wystawionej faktury z odroczonym terminem płatności. Ponadto, branże zaliczane do grupy wysokiego ryzyka, takie jak firmy transportowe, budowlane, produkcyjne i handlowe, również mogą skorzystać z usług Smeo.

Jak uzyskać finansowanie faktoringowe w Smeo

Aby skorzystać z usług faktoringowych w Smeo, klient musi przeprowadzić poniższe czynności:

 1. Zarejestrować się, wypełniając formularz rejestracyjny na stronie internetowej Smeo i podając dane osobowe oraz firmowe.
 2. Założyć bezpłatne konto klienta w aplikacji Smeo24.pl i ustalić żądany limit finansowania.
 3. Zweryfikować tożsamość, logując się do bankowości elektronicznej w swoim banku przy użyciu usługi Kontomatik.
 4. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu limitu faktoringowego, klient powinien podpisać umowę z Smeo. Możliwe jest to online lub za pośrednictwem kuriera.
 5. W panelu klienta należy dodać zdjęcie lub skan faktury z odroczonym terminem płatności, który wynosi minimum 7 dni, a także może wynosić 30 dni, 60 dni lub 90 dni. Wartość faktury musi być równa lub wyższa niż 400 zł. Plik powinien być zapisany w jednym z formatów: PDF, PNG, JPG, TIFF lub GIFF.

Smeo oferuje również finansowanie faktur w walucie euro, co stanowi dodatkową opcję dla klientów.

Czy Smeo oferuje faktoring odwrotny i cichy?

Odpowiedź brzmi nie. Smeo nie świadczy usług finansowania w formie faktoringu odwrotnego, gdzie to klient finansuje swoich dostawców. Nie jest również dostępny faktoring cichy, w którym kontrahent nie jest informowany o przeniesieniu wierzytelności na firmę faktoringową. Smeo nie podejmuje ryzyka niewypłacalności kontrahenta, dlatego nie oferuje również faktoringu pełnego.

Zalety i wady finansowania faktoringowego w Smeo

Zalety

 • Elastyczne limity faktoringowe: Smeo oferuje wysokie limity finansowania, które mogą sprostać potrzebom różnych przedsiębiorstw.
 • Dostępność dla startupów i branż wysokiego ryzyka: Smeo oferuje finansowanie również dla startupów, które wystawiły swoje pierwsze faktury, oraz dla branż uznawanych za ryzykowne, takich jak transport, budownictwo, produkcja i handel.
 • Wybór spośród trzech opcji faktoringu: Smeo daje możliwość wyboru spośród trzech różnych pakietów usług faktoringowych, które umożliwiają dostosowanie finansowania do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Wady

 • Krótki okres tolerowanego opóźnienia: Smeo ma ograniczony okres, w którym toleruje opóźnienia w płatnościach. Przedsiębiorcy muszą dokonać płatności w ustalonym terminie, aby uniknąć konsekwencji.

Informacje

22 113 42 00

Calculator

Factoring limit:

up to 50,000 PLN to start with when signing the agreement online,

up to 2 million PLN when signing the agreement through a courier

Advance amount:

up to 100% of the invoice value

Currencies:

PLN, EUR

Maximum payment term of the assigned invoices:

from 3 to 90 days, minimum invoice value - 300 PLN net

Declared time for funds disbursement:

within 5 minutes from invoice verification.