Credit.pl proponuje
pierwszą pożyczkę
zupełnie bezpłatnie

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące pożyczek w Credit.pl

Tutaj znajdziesz najczęściej zadawane pytania dotyczące pożyczek credit.pl oraz odpowiedzi na nie. Jeśli nie znalazłeś/znalazłaś odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta.

 

 • Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi oferowanymi przez nas usługami i terminami zwrotu na stronie poświęconej kredytom

 • Jeśli JESTEŚ już klientem Credit.pl  lub się zarejestrowałeś/zarejestrowałaś i otrzymałeś/otrzymałaś od nas powiadomienie SMS o pomyślnym zakończeniu rejestracji, możesz wypełnić wniosek o pożyczkę, logując się do systemu jako już istniejący klient. Wprowadź wymagane dane (swój numer personalny, numer telefonu i numer klienta lub poprzedniej umowy) i wybierz odpowiednią wysokość raty zgodnie z wybraną kwotą. Prześlij wniosek.

  Po otrzymaniu wniosku, na podstawie informacji uzyskanych od Klienta bądź na podstawie informacji uzyskanych z właściwych baz danych lub zbiorów danych kredytodawców pożyczkodawca dokona oceny zdolności kredytowej klienta. O podjętej decyzji pożyczkodawcy odnośnie zawnioskowanej pożyczki powiadomią pracownicy credit.pl przy pomocy kontaktu telefonicznego. Proces przygotowania umowy i wypłata środków pożyczki trwa około 15 minut.

  Jeśli nie jesteś jeszcze klientem Credit.pl, musisz się najpierw zarejestrować (przeczytaj pytanie nr 3).

 • Kroki: REJESTRACJA

  1. Wejdź na stronę www.credit.pl i kliknij okienko „Rejestracja”.
  2. Wypełnij formularz rejestracyjny i kliknij „ZAREJESTRUJ SIĘ”
  3. Następnie system poprosi potwierdzenia danych przez służbę Instantor. Po potwierdzeniu danych można złożyć wniosek o pożyczkę.
  Przykład rejestracji
 • Powody mogą być dwa:

  1 – Pomyliłeś/pomyliłaś się podczas wprowadzania danych. Sprawdź numer ewidencyjny, numer telefonu i numer klienta (lub poprzedniej umowy) (xxxxxx);

  2 – zmienił się Twój numer telefonu. Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. obsługi klienta, którzy zaktualizują Twój numer telefonu.

 • O pożyczkę możesz wystąpić o dowolnej porze doby. Wnioski są rozpatrywane w godzinach obsługi Klientów. Po całkowitym spłaceniu jednej pożyczki możesz wystąpić o kolejną. Dane o spłacie rat są sprawdzane i wprowadzane do systemu Credit.pl tego samego dnia lub następnego dnia po zaksięgowaniu płatności. Płatności przelane w dniu nieroboczym są wprowadzane do systemu w następnym dniu roboczym. Jeśli przelewasz środki z innego banku, księgowanie może potrwać dłużej.

 • Spróbuj ponownie wypełnić wniosek, a jeśli komunikat znów się pojawi, wykonaj następujące czynności: Tools > Internet options (dolny przycisk) > Privacy (trzeci z lewej) > Advanced, i odznacz zaznaczoną opcję blokady.

 • Plan spłaty pożyczki jest wysyłany następnego dnia roboczego po wypłaceniu pożyczki na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym. Jeśli nie otrzymałeś/otrzymałaś planu spłaty pożyczki, poinformuj nas o tym, wysyłając e-mail na adres info@credit.pl. Prześlemy Ci wówczas kopię planu spłaty pożyczki na wskazany adres e-mail lub, jeśli wolisz, pocztą tradycyjną (prosimy o podanie adresu).

 • Plan spłaty pożyczki, wezwania do zapłaty i inne informacje są przesyłane do użytkowników w formacie pdf. Jeśli nie możesz otworzyć pliku przesłanego w załączniku, zainstaluj na swoim komputerze bezpłatny program Adobe Reader, klikając link:
  Get Adobe Reader

 • Pożyczkę można spłacić, przelewając środki przez Internet na nasz rachunek lub wpłacając je w dowolnym oddziale banku. Do przelewu należy podać następujące dane: Rachunek odbiorcy –
  w banku Bank Zachodni WBK 30 1090 1043 0000 0001 3017 4117,
  w banku Bank Pekao S.A. 38 1240 6218 1111 0010 6218 2439,
  w banku mBank SA 78 1140 1010 0000 4637 5500 1001,
  w banku Getin Bank SA 70 1560 0013 2315 1307 6000 0001,
  w banku mBank SA 2 ,
  w banku Alior Bank SA 91 2490 0005 0000 4520 1957 8510,
  w banku Bank Millennium SA 79 1160 2202 0000 0002 8636 4528,
  w banku PKO Bank Polski 71 1020 1097 0000 7702 0273 3285

  Nazwa odbiorcy - Nordecum sp z o.o.
  Tytuł płatności - Pożyczka ID.

  Spłata kwoty w systemie Credit.pl następuje tego samego dnia lub następnego dnia roboczego. Jeśli przelewasz środki z rachunku w innym banku, realizacja przelewu może potrwać dłużej. Uwaga! Płatności, w przypadku których w tytule nie podano numeru personalnego pożyczkobiorcy mogą nie zostać uznane. Jeśli dokonujesz płatności za inną osobę, w tytule płatności KONIECZNIE wpisz imię, nazwisko i numer personalny tej osoby. Płatności niezawierające wymaganych danych zostaną uznane tylko w przypadku poprawnie wypełnionego i wysłanego wniosku o uznanie płatności.

 • Tak, można. Przy spłacie pożyczki należy w tytule przelewu wpisać numer personalny pożyczkobiorcy.

 • Przedłużenie terminu spłaty pożyczki jest możliwe tylko w wypadku gdy umowa jest zawarta do 10.03.2016 włącznie. W wypadku gdy umowa została zawarta 11.03.2016 oraz później przedłużenie terminu spłaty pożyczki jest możliwe tylko dla pożyczek z oprocentowaniem 0% i tylko jeden raz.

  Informację o możliwości przedłużenia terminu spłaty pożyczki mogą Państwo znaleźć w oddziale Moje kredyty gdy klikną w opcję Przejdz do spłaty.

 • Do klienta, który spóźnia się z dokonaniem płatności, zostanie wysłane wezwanie do zapłaty. Jeśli po przesłaniu przez Credit.pl wezwań do zapłaty klient nie dokona płatności i nie skontaktuje się z konsultantem, zaległa płatność zostanie przekazana do windykacji. Informacje na temat wszystkich środków stosowanych przez Credit.pl wobec pożyczkobiorców zalegających ze spłatą pożyczki znajdą Państwo w paragrafie § 13 Ramowej umowy pożyczki. Tutaj znajdziesz tekst Ramowej umowy pożyczki.

 • Tak, ale w tytule płatności należy podać imię, nazwisko i numer personalny osoby, której udzielono pożyczki.

 • RRSO to rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki, której wysokość zależy od okresu spłaty i kwoty pożyczki. Im wyższa kwota pożyczki i im dłuższy okres spłaty, tym wartość RRSO jest niższa.

  Kwota pożyczki 600 zł
  Okres spłaty 30 dni
  Koszt pożyczki 150 zł
  RRSO 1410,33 %
  Łączna kwota, którą należy zwrócić 750 zł

 • Usługa Instantor umożliwia natychmiastową i bezpłatną weryfikację rachunku bankowego Pożyczkobiorcy, bez potrzeby dokonywania Przelewu Potwierdzającego Rejestrację. Ta metoda weryfikacji jest opcjonalna i przeprowadzana jedynie po uprzednio wyrażonej przez Pożyczkobiorcę dobrowolnej zgodzie na jej wykonanie (więcej informacji na stronie dostawcy usługi Instantor firmy Instantor AB - www.instantor.com/?lang=pl).

Wybierz ilość i okres kredytu
0.00
0.00
0.00
0.00
Kontakt

Nordecum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-131) przy ul. Grzybowska 4/13, e-mail:info@credit.pl. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000552638, NIP: 5252614997, REGON: 361270895. Kapitał zakładowy w wysokości 500 000 zł. Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Ustawie o kredycie konsumenckim oraz w Kodeksie Cywilnym. Dla przykładowej pożyczki 600zł na 30 dni RRSO wynosi 1410,33% (stan na dzień 01.07.2015) Koszt pożyczki 150zł w tym prowizja 145zł, odsetki 5zł. Całkowita kwota do spłaty 750zł. Pożyczkobiorca ma możliwość przedłużenia okresu spłaty pożyczki przed terminem wymagalności. Przedłużenie następuje po uiszczeniu przez Pożyczkobiorcę odpowiedniej kwoty za przedłużenie uzależnionej od kwoty pożyczki i terminu przedłużenia zgodnie z Ramową Umową Pożyczki

W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych) oraz podjęcia działań mających na celu zwrot Pożyczki przez Pożyczkobiorcę. W szczególności Nordecum Sp. z o.o. wezwie Pożyczkobiorcę do zapłaty zaległych kwot poprzez kontakt w formie telefonów, elektronicznych wiadomości tekstowych SMS oraz elektronicznych wiadomość mailowych. Przypomnienia te obciążane są opłatami zgodnie z Ramową Umową Pożyczki. Kosztami dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca.

W przypadku braku spłaty pożyczki bądź opóźnienia w spłacie Pożyczkodawca może przekazywać dane Pożyczkobiorcy o zobowiązaniach do Biur Informacji Gospodarczej.

Chat z konsultantem
Chat z konsultantem